Compensatie bij omzetdreun door wegopbreking

Er is nu een eerlijke schadevergoedingsregeling bij opgebroken wegen en andere infrastructuurprojecten die leiden tot grote omzetval, meldt INretail middels een persbericht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuwe ‘Handleiding nadeelcompensatie’ bekendgemaakt.

In deze handleiding staan duidelijke afspraken die moeten gaan gelden als ondernemers omzetschade oplopen door bijvoorbeeld projecten waarbij de stoep of straat voor de winkeldeur er maanden uitligt. Deze situaties kunnen nadelige gevolgen hebben voor de omzet van de desbetreffende winkels. Met deze nieuwe opzet komen ondernemers sneller in aanmerking voor compensatiemaatregelen.

De voordelen die de nieuwe handleiding zou moeten brengen zijn: betere preventie om schade bij voorbaat te beperken, een landelijke aanpak en meer uniformiteit, eenvoudigere en snelle procedures, eerdere aanspraak op schadevergoeding door lagere drempels en een eerlijkere methode met meer oog voor de kostenstructuur van bedrijven.

Het ministerie wil dat zo veel mogelijk gemeenten de handleiding zullen inzetten als nadeelcompensatieregeling, zodat er meer bedrijven een beroep op kunnen doen. Er zullen de komende twee jaar controles worden uitgevoerd om te zien of gemeenten de handleiding gaan gebruiken. Er zal in 2020 een evaluatie van de regeling plaatsvinden.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0