Column Juridisch:

De ketenregeling sinds 1 juli 2015

De arbeidsmarkt verandert, flexibiliteit is het nieuwe toverwoord. Werkgevers zijn vaak huiverig voor vaste dienstverbanden, zeker na de aanscherping van de zogenoemde ketenregeling. Staat u voor de keuze een werknemer contractverlenging te geven? Blijf alert! Los van een eventuele cao, waarin veel uitzonderingen op de wet kunnen staan, ga ik in deze column in op de per 1 juli 2015 aangescherpte wettelijke ketenregeling.

Wettelijke ketenregeling

De ketenregeling bepaalt wanneer de laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst in een reeks wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling houdt vanaf 1 juli 2015 in dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst nog steeds tweemaal kan worden verlengd (dus maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd), maar de totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar (was 3 jaar). Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten bij een onderbreking van 6 maanden (was 3 maanden). Kortom, de laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien a) die arbeidsovereenkomst de vierde in de keten is, óf b) de totale duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer dan 2 jaar bedraagt. Kort samengevat: de oude ketenregeling ‘3 x 3 x 3’ is vervangen door de nieuwe ketenregeling ‘3 x 2 x 6’.

Uitzonderingen

Er zijn ook enkele wettelijke uitzonderingen. Zo is de ketenregeling niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met werknemers die een duale leer-werkopleiding volgen of met werknemers die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week hebben gewerkt en nog geen 18 jaar zijn. Wordt een werknemer 18 jaar? Dan geldt de lopende arbeidsovereenkomst als eerste van de keten.

Overgangsrecht ketenregeling

Deed u als werkgever onder het oude recht alles goed, dan kan dat toch ineens in strijd met het nieuwe recht zijn. Aangezien werkgevers tot 1 juli 2015 niet op de hoogte konden zijn van de nieuwe wetgeving, zou dit in de praktijk tot het onbedoelde gevolg van een vast dienstverband kunnen leiden. Om dit – onredelijke gevolg – te voorkomen, is in de nieuwe wetgeving een tijdelijke overgangsregeling opgenomen:

• de nieuwe ketenregeling geldt voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 worden aangegaan. Het oude recht blijft van toepassing op per 1 juli 2015 lopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten, dus ook als dat in strijd zou zijn met de nieuwe ketenregeling;

• wordt op of na 1 juli 2015 een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangegaan en is dat uiterlijk 6 maanden na een daaraan voorafgaande tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan geldt voor de gehele keten – dus alle arbeidsovereenkomst van voor en na 1 juli 2015 – toch de nieuwe regeling met de beperking van maximaal 2 jaar en/of 3 arbeidsovereenkomsten. Ratio: werkgevers kunnen inmiddels wél op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving;

• voor arbeidsovereenkomsten die elkaar met onderbrekingen van meer dan
3 maanden hebben opgevolgd vóór 1 juli 2015 geldt dat zij niet meetellen in de keten: in dat geval wordt bij een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 alleen gekeken naar die nieuwe arbeidsovereenkomst én naar de eerdere (voor 1 juli 2015) aangegane laatste arbeidsovereenkomst, mits de periode tussen beide arbeidsovereenkomsten niet meer dan 6 maanden bedraagt;

• bepalingen in een op 1 juli 2015 bestaande CAO die verwijzen naar het huidige recht of die daarvan volgens de regels afwijken, blijven van kracht totdat die CAO afloopt, maar ten hoogste gedurende 12 maanden, dus tot 1 juli 2016.

Conclusie

De bedoeling van de wetgever is dat werknemers sneller een vast dienstverband krijgen. Maar in de praktijk werkt de ketenregeling averechts: in plaats van een vast dienstverband, verliezen werknemers na 2 jaar juist vaak hun baan. Wat uw wens ook is als werkgever: informeer u op voorhand goed om onaangename verrassingen te voorkomen!

De ketenregeling sinds 1 juli 2015
Stijn Maas
Leeftijd: 38
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0