Dit jaar lichte daling aantal kledingwinkelbedrijven, fors minder kledingbedrijven vergeleken met top in 2008

In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal kledingwinkelbedrijven met 0,6 procent gedaald. In totaal waren er begin oktober 8.115 kledingbedrijven, 50 minder dan begin januari dit jaar. Ook schoenen- en lederwarenwinkelbedrijven liepen in deze periode in aantal terug. In totaal verdwenen er hier in negen maanden 40 bedrijven (-3,3 procent) en restten er begin oktober nog 1.170 bedrijven in totaal. Vergeleken met de topaantallen van beide branches rond het begin van de financieel-economische crisis in het najaar van 2008 zijn de dalingen echter fors. De opmars van webshops in kleding lijkt ondertussen nauwelijks te stoppen. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Aantal bedrijven in 2008 en de ontwikkeling in 2021

 

In onderkledingbranche relatief meeste bedrijven verdwenen dit jaar
Van de 50 kledingwinkelbedrijven die per saldo in de eerste drie kwartalen dit jaar verdwenen, waren er 20 voor rekening van de onderkledingbranche (- 4,0 procent van het totaal aantal onderkledingbedrijven). Daarna volgden dameskledingbedrijven (-15 is -0,5 procent) en baby- en kinderkledingbedrijven (-10 is -1,7 procent). De herenkledingbranche was de enige kledingbranche waar zich dit jaar nog groei voordeed: er kwamen 5 bedrijven bij, dit zorgde voor 805 bedrijven in totaal begin oktober. In de schoenen- en lederwarensector waren het vooral de schoenenbedrijven die er dit jaar in aantal op achteruitgingen (-35 is -3,6 procent van het totaal aantal schoenenbedrijven), terwijl er dit jaar tevens 5 lederwarenbedrijven van het toneel verdwenen (-2,1procent)

Kwart minder kledingwinkelbedrijven dan in 2008
Rond het begin van de financieel-economische crisis medio september 2008 registreerde zowel de kleding- als de schoenen- en lederwarenbranche topaantallen winkelbedrijven. Begin oktober 2008 waren er 10.840 kledingbedrijven, 1.480 schoenenbedrijven en 315 lederwarenbedrijven. Vergeleken met de aantallen bedrijven begin oktober dit jaar is het verlies aan bedrijven in de modesector fors: – kledingwinkels -2725 (-25,1 procent) -schoenenwinkels -545 (-36,8 procent) -lederwarenwinkels -80 (-25,4 procent)
Binnen de kledingwinkelsector zijn de baby- en kinderkledingwinkels de grote verliezers. Sinds begin oktober 2008 is hier per saldo liefst 59,4 procent van de bedrijven (-855 bedrijven) gestopt. Begin oktober dit jaar waren er nog 585 baby- en kinderkledingwinkels over

Webshops in kleding fors toegenomen
In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal kledingwebshops met 27,9 procent gestegen van 14.030 begin januari tot 17.940 begin oktober. Vergeleken met de eerste meting in het eerste kwartaal van 2012 toen er 4895 kledingwebshops waren, is het aantal webshops inmiddels met 266,5 procent toegenomen.

Bron getoonde cijfers: CBS

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0