Geen bezwaar tegen outletcenter Zevenaar

141105_groot_outlet_zevenaarDe Raad van State maakt korte metten met de bezwaren tegen een outletcentrum. Weliswaar in Zevenaar, maar in de kern is de problematiek daar vergelijkbaar met Assen.

Die ferme uitspraak van de Raad van State ging over de plannen voor een Factory Outlet Village bij Zevenaar. Alle bezwaren tegen de bouw van dit complex werden verworpen. Die bezwaren, van onder meer retailorganisaties, vastgoedontwikkelaars, buurgemeenten en provincie, kwamen op flink wat punten overeen met die in Assen.

Zevenaar is iets verder in het proces dan Assen. Daar past een outlet in het bestemmingsplan (al werd daar – ongegrond – bezwaar tegen gemaakt) en hoefde de provincie de omgevingsvisie niet te wijzigingen. In Assen is de weg naar een outlet center nog lang. Half juli beslist de provincie of een outlet in Drenthe past. Bij een ja stemt de gemeenteraad van Assen definitief voor of tegen een Factory Outlet Center. Pas daarna stappen de bezwaarmakers in Drenthe – hoogstwaarschijnlijk – naar de Raad van State.

Argumenten

Met welke argumenten ze dat doen is nog koffiedik kijken, maar tot op heden zijn het leegstand, omzetverlies en problemen voor binnensteden. De kans is groot, gezien de uitspraak over Zevenaar, dat deze argumentatie niet voldoende is. De Raad van State onderschrijft de conclusies van de gemeente Zevenaar dat voldoende marktruimte en behoefte is aan een outletcenter. Ook is rekening gehouden met andere plannen voor detailhandel in de regio.

Het plan in Zevenaar voorziet in een outletcenter met 12.000 tot maximaal 15.000 vierkante meter vloeroppervlak. Voornaamste vrees van de bezwaarmakers is dat de plaatselijke middenstand de dupe wordt en de leegstand dramatisch oploopt. De onderzoeken op basis waarvan de gemeente groen licht gaf voor de outlet, worden door hen als verouderd en gegrond op verkeerde cijfers naar de prullenbak verwezen.

Voldoende gemotiveerd

De Raad van State gaat hier niet in mee en vindt dat de gemeente Zevenaar met de uitgevoerde haalbaarheids- en effectenstudies en het ladderonderzoek (de gevolgen van elke stap die in het proces wordt genomen) voldoet aan de eisen. Er is ook voldoende gemotiveerd rekening gehouden met de te verwachten toename van de leegstand, zo vindt de Raad van State. Dat lijkt een streep door de rekening voor de bezwaarmakers in Assen. Ook zij claimen een fikse toename van leegstand in Drentse gemeenten.

De Raad van State spreekt duidelijk uit dat een outletcenter aangemerkt kan worden als ‘populaire vrijetijdsbesteding’ en dat bezoekers bereid zijn 60 tot 90 minuten te reizen voor een bezoek. Daarop concludeert het bestuursorgaan dat een outlet iets toevoegt. ‘Hiermee worden de keuzemogelijkheden voor de inwoners vergroot qua diversiteit en prijs’, staat in de uitspraak.

Verbinding met Duitsland

Vergelijkbaar met Assen is ook de locatie aan een autosnelweg. Voor Zevenaar noemt de Raad van State de plek uitstekend gezien de verbinding met Duitsland en de Randstad. Ook de beoogde locatie in Assen, bij het TT Circuit, ligt aan de een autosnelweg met verbinding richting Duitsland.

Wat de uitspraak in Zevenaar betekent voor Assen blijft gissen. Wel is duidelijk dat de tegenstanders weten welke argumentatie niet succesvol is bij de Raad van State.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0