Goed nieuws omtrent WAB

Artikel 4.2 ‘Flexibel werken met bandbreedte’ met betrekking tot de WAB wordt aangepast. De uitloopperiode van 6 maanden wordt uit de cao gehaald, waarmee de hoge WW-premie wordt voorkomen, meldt INretail.

Eerder kwam al bericht naar buiten waarin stond dat de overheid aangaf dat de 6 maanden uitloop-periode die nu in de cao is opgenomen (artikel 4.2) niet past binnen de WAB. Die optie maakt dat er sprake is van een oproepcontract. Om deze reden zou per 1 januari de hoge premie van 7,94% (in plaats van 2,94%) betaald moeten worden voor medewerkers met een vast contract + bandbreedte afspraak. Met de aanpassing van het artikel zou de uitlooptijd van 6 maanden nu van de baan zijn.

De wijziging van de cao gaat zo snel mogelijk in, in januari 2020. Het maximale risico is dat er voor een korte periode in januari – tot de wijziging bij het Ministerie is verwerkt – hoge WW-premie moet worden betaald. Echter wordt er hard gewerkt om de wijziging al meteen vanaf 1 januari ‘20 te laten gelden.

Achtergrond

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, oftewel de WAB, in werking. Het doel van de WAB is om werkgevers te stimuleren om meer werknemers een vast dienstverband aan te bieden. De regering wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken, door onder meer flexibele arbeid minder aantrekkelijk te maken. Oproepkrachten en payrollwerknemers krijgen met de WAB meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden en wordt het ontslagrecht versoepeld. Als werkgever ga je een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. Echter kleven er ook enkele nadelen aan de WAB voor de werkgever. Zo wordt het aannemen van nieuwe medewerkers nog duurder door het recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag en het verhogen van diverse premies. Met de komst van de WAB wordt de opbouw van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden verlaagd. Per 1 januari 2021 wordt daarnaast een compensatie van de transitievergoeding geregeld voor werkgevers met maximaal 25 werknemers die met pensioen gaan, ziek worden of overlijden.

INretail roept op om nog wel aan andere WAB-acties te denken. Meer informatie: www.inretail.nl/special/wab-wet-arbeidsmarkt-in-balans/

Afbeelding van Денис Марчук via Pixabay

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0