Heldere uitspraak over cao-afspraak min-uren

Begin deze week gaf de rechtbank Zutphen winkelketen Wibra gelijk in de zaak die FNV tegen de onderneming aanspande over de wijze waarop opgebouwde min-uren worden verwerkt over de periode dat ook NOW-steun was aangevraagd. Koninklijke INretail vindt het een bevestiging dat deze in de cao Retail Non-Food gemaakte afspraak rechtsgeldig is en geen enkele relatie heeft met het wel of niet aanvragen van NOW. De rechter bevestigde dat Wibra de cao correct toepast en zich een goede werkgever heeft getoond.

Seizoenskarakter
In de sector wordt al jarenlang gewerkt met een cao-afspraak met min- en plus-uren vanwege het seizoenskarakter, dat drukke en rustiger perioden kent. Bij de cao-urenafspraak, die al jaren geleden in goed overleg met de vakbonden tot stand kwam, kunnen medewerkers iedere maand rekenen op een gelijk salaris, ook als minder uren gewerkt is. Dat maakt flexibiliteit in werkroosters mogelijk.

Constructief uit de crisis komen
INretail adviseert werkgevers om met de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad te bespreken hoe de tijdens de lockdown opgebouwde min-uren worden verwerkt. “Het is belangrijk dat ondernemingen op een constructieve manier uit de coronacrisis komen. De energie moet daarom zitten in onderlinge samenwerking en herstel, niet in discussies,” aldus INretail. Wibra heeft inmiddels aangegeven ondanks de positieve uitspraak in overleg te gaan met de ondernemingsraad om alsnog een deel van de uren kwijt te schelden.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0