Home 1

Editie 2022 juli

editie 3 | juli 2022 VROUWEN MODE – juli 2022 – www.vakbladvrouwenmode.nl COLLECTIENIEUWS Wat kunt u verwachten dit inkoopseizoen? HELP! EEN HACK! Over ransomware en online fraude [...]

Inflatie blijft hoog in juni, maar kleding wordt goedkoper

Inflatie blijft hoog in juni, maar kleding wordt goedkoper en schoenen- en lederwarenprijzen stijgen relatief bescheiden
De consumentenprijzen van goederen en diensten zijn in juni met 8,6 procent gestegen. Deze zogenaamde inflatie was iets lager dan in mei (+8,8 procent) en ruim een procent lager dan in maart dit jaar (+9,7 procent) toen de inflatie de hoogste was in ruim veertig jaar. Vooral de prijzen van energie en voedingsmiddelen zijn verantwoordelijk voor de aanhoudend hoge inflatie. Veel consumenten hebben het daardoor erg moeilijk en kunnen hun maandelijkse inkomsten en uitgaven niet of nauwelijks in balans houden. Kleding en schoeisel bieden gelukkig enig tegenwicht in de alsmaar oplopende prijzen. Kleding werd in juni  vergeleken met juni vorig jaar zelfs goedkoper en de prijzen van schoenen en lederwaren stegen relatief beperkt in juni. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-prijscijfers door onze redactie.

Inflatie in juni iets lager door minder hoge energieprijzen, prijzen voedingsmiddelen blijven echter oplopen
De inflatie daalde in juni licht doordat de energieprijzen in juni (+83,5 procent) minder hard stegen dan in mei (+104,9 procent). Het meest stegen de energieprijzen in maart dit jaar toen de prijzen vergeleken met maart 2021 met liefst 157,4 procent waren opgelopen. Voedingsmiddelen daarentegen houden de stijgende trend vanaf begin dit jaar vast. Juni dit jaar gaf voor voedingsmiddelen dan ook de hoogste prijsstijging van dit jaar te zien (+11,2 procent). In januari dit jaar bedroeg de prijsstijging van voedingsmiddelen “maar” 4,3 procent.

Kleding in juni gemiddeld goedkoper, herenkleding stijgt wel in prijs
Waar veel prijzen van consumentengoederen en -diensten in juni omhoog gingen, was kleding een van de weinige artikelgroepen die in juni juist goedkoper werd. Vergeleken met juni vorig daalden de gemiddelde kledingprijzen met 0,1 procent. Niet alle kleding werd echter in juni goedkoper. Goedkoper werden vooral baby- en kinderkleding (-3,2 procent) en dameskleding (-1,1 procent). Herenkleding werd in juni wel duurder en wel met liefst 4,5 procent. Het hele jaar al stijgen de prijzen van herenkleding harder dan die van dames- en baby- en kinderkleding. Gemiddeld stegen de kledingprijzen in de eerste helft van dit jaar met 2,4 procent. Herenkleding werd in een halfjaar 4,8 procent duurder, dameskleding:+1,9 procent en baby- en kinderkleding +0,6 procent.

Schoenen in juni ruim 3 procent duurder
De prijzen van schoenen stegen in juni met 3,6 procent. De prijsstijging bleef hiermee ruimschoots onder de gemiddelde prijsstijging van goederen en diensten in juni. Net als bij kleding is de consument ook hier in het herensegment relatief het duurste uit. De prijzen van herenschoenen stegen in juni met 5,7 procent, terwijl dames- en kinderschoenen in deze maand respectievelijk 3,2 en 2,0 procent duurder werden. In de eerste helft van dit jaar stegen de schoenenprijzen gemiddeld met 3,0 procent. Herenschoenen gingen in deze periode 3,9 procent in prijs omhoog, damesschoenen +3,4 procent en kinderschoenen +0.7 procent.

Lederwaren stijgen in juni bijna 4 procent in prijs
De prijzen van koffers, tassen, portemonnees e.d. stegen in juni met 3,9 procent, minder dan in mei toen de prijzen nog met 4,5 procent toenamen. In de eerste helft van dit jaar groeiden de prijzen van lederwaren met gemiddeld 2,8 procent.

Forse omzetgroei modebranches in februari

De detailhandel heeft in februari 16,5 procent meer omzet geboekt dan in februari 2021. Vooral de non-foodsector deed in februari met een omzetgroei van bijna 60 procent goede zaken. De omzet van de foodsector daalde in deze periode met 2,9 procent . In de non-foodsector vielen vooral de enorme omzetstijgingen van de  kleding- en de schoenen- en lederwarenwinkels op. De sterke winkelomzetten in de non-foodsector gingen in februari duidelijk ten koste van de online-verkopen. Deze gingen in februari hard onderuit. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Omzetgroei februari geflatteerd door lage lockdown-omzet in februari vorig jaar
De ruim 16 procent omzetgroei van de detailhandel in februari was geflatteerd omdat de Nederlandse consument in februari vorig jaar vanwege een harde lockdown niet terecht kon in de niet-essentiële non-foodwinkels en in februari dit jaar wel. Vergeleken met de min of meer normale februarimaand in 2020 was de omzetgroei van de detailhandel een stuk minder: +9,9 procent. Voor de non-foodsector was de vertekening veel groter. De 57,7 procent omzetstijging in februari dit jaar vergeleken met februari vorig jaar, valt terug naar +8,3 procent als vergeleken wordt met de omzet van februari 2020.

Ruime verdubbeling omzet kledingwinkels in februari
De kledingwinkels wisten in februari dit jaar hun omzet vergeleken met februari vorig jaar met een groei van 135 procent ruim te verdubbelen. Dit was veruit de grootste groei van alle deelbranches in de detailhandel. Vergeleken met februari 2020 bedroeg de stijging echter “maar” 7,2 procent en vallen de kledingwinkels terug naar plek 2 in het omzetgroeiklassement van februari in de detailhandel. Vergeleken met februari 2020 stond de doe-het-zelf branche in februari 2022 op plek 1 met een omzetstijging van 19,9 procent.

De schoenen- en lederwarenwinkels zagen hun omzetgroei van + 78,7 procent in februari dit jaar vergeleken met februari vorig jaar omslaan in een lichte omzetdaling (-0,2 procent) als vergeleken wordt met februari 2020. De overige deelbranches in de non-foodsector hebben in februari 2022 zowel vergeleken met februari 2021 als februari 2020 een omzetpus gerealiseerd.

Omzetverlies foodwinkels
De winkels in de foodsector van de detailhandel hebben in februari dit jaar 2,9 procent omzetverlies geleden ten opzichte van februari vorig jaar. In de foodsector is geen sprake van vertekening van de omzetontwikkeling omdat de winkels in de foodbranches gerekend worden tot de essentiële winkels en dus niet getroffen werden door de lockdown in februari vorig jaar.

Internetomzet kledingwinkels fors lager in februari
De totale online-omzet was in Nederland in februari 24,7 procent lager dan in februari 2021. Pure webwinkels scoorden 8,7 procent minder omzet en bedrijven die omzet vanuit winkel combineren met verkoop via internet realiseerden bijna 40 procent minder internetomzet. Het meest daalde de internetomzet van kledingwinkels (-43,3 procent).

De forse daling van de internetomzetten in februari dit jaar wordt veroorzaakt door de bijzonder hoge internetomzetten in februari vorig jaar.  De internetverkopen waren toen extra hoog omdat de deuren van de niet-essentiële non-foodwinkels gesloten waren en consumenten non-food aankopen toen alleen online konden doen. Hierdoor stegen de internetverkopen in februari vorig jaar vergeleken met februari 2020 met 103,5 procent.

Detailhandel in de ban van prijsstijgingen

Consumenten kopen duidelijk minder volume, in kleding- en schoenenbranche valt schade vooralsnog mee
De detailhandel heeft flink last van de prijsstijgingen  die zich in nagenoeg alle branches voordoen. In mei dit jaar werd voor de totale detailhandel vergeleken met mei vorig jaar nog een lichte omzetstijging in geld gemeten, maar in volume ging de omzet hard onderuit. Vooral de foodsector en de webshops moesten het ontgelden: zowel in geld als in volume werd in beide sectoren in mei een flinke stap teruggedaan. In de non-foodsector viel de schade vooralsnog mee. Vooral in de kleding- en schoenenbranche werden in mei zowel in geld als in volume nog forse omzetstijgingen gemeten. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Ruim 6 procent volumedaling in totale detailhandel, webshops zwaar getroffen
In de totale detailhandel steeg de omzet in geld gemeten in mei nog heel licht (+0,1procent). Het verkochte volume daalde echter drastisch (-6,1 procent). Vooral de foodsector en de webshops werden in mei getroffen door afnemende omzetten, zowel in geld, maar vooral ook in volume. In de foodsector nam de geldomzet in mei met 0,3 procent af, maar in volume met liefst 7,8 procent. Voor de webshops was de kaalslag in mei nog groter: de geldomzet daalde vergeleken met mei vorig jaar met 6,6 procent en in volume daalde de omzet zelfs met 11,0 procent.

Omzetvolume non-foodsector daalt in mei met bijna 4 procent
Ook de non-foodsector ontkwam in mei niet aan de invloed van de prijsstijgingen op het verkochte volume. In geld gemeten steeg de omzet in mei nog wel met 1,7 procent, maar in volume werd 3,9 procent aan verkopen ingeleverd. Vooral winkels in consumentenelektronica, meubelwinkels en doe-het-zelfwinkels moesten het in mei ontgelden.  Consumentenelektronica ging in mei in volume 13,1 procent minder over de toonbank, bij meubelwinkels bedroeg de afname in volume 18,0 procent en bij doe-het-zelfwinkels daalde het volume met 14,6 procent.

Modebranches weer beste jongetje van de klas
Binnen de non-foodsector lieten de modebranches in mei de beste resultaten zien. In de kledingbranche werd vergeleken met mei vorig jaar in geld 13,6 procent meer omgezet en in volume 9,9 procent. In de eerste vier maanden van dit jaar waren de omzetstijgingen, zowel in geld als in volume voor de kledingwinkels wel veel hoger. Over de eerste vijf maanden van dit jaar werd daardoor vergeleken met dezelfde periode vorig jaar in geld een omzetwinst gerealiseerd van 57,5 procent en in volume van 54,4 procent.

Ook de schoenen- en lederwarenwinkels presteerden goed in mei, maar minder dan in de eerste vier maanden van dit jaar. In mei draaiden de schoenen- en lederwarenwinkels 10,9 procent meer geldomzet en 6,0 procent meer omzetvolume. Over de eerste vijf maanden van dit jaar kwam de stijging van de geldomzet voor de schoenen- en lederwarenwinkels uit op 46,9 procent en van het omzetvolume op 42,8 procent.

Inflatie blijft hoog in juni, maar kleding wordt goedkoper

Inflatie blijft hoog in juni, maar kleding wordt goedkoper en schoenen- en lederwarenprijzen stijgen relatief bescheiden
De consumentenprijzen van goederen en diensten zijn in juni met 8,6 procent gestegen. Deze zogenaamde inflatie was iets lager dan in mei (+8,8 procent) en ruim een procent lager dan in maart dit jaar (+9,7 procent) toen de inflatie de hoogste was in ruim veertig jaar. Vooral de prijzen van energie en voedingsmiddelen zijn verantwoordelijk voor de aanhoudend hoge inflatie. Veel consumenten hebben het daardoor erg moeilijk en kunnen hun maandelijkse inkomsten en uitgaven niet of nauwelijks in balans houden. Kleding en schoeisel bieden gelukkig enig tegenwicht in de alsmaar oplopende prijzen. Kleding werd in juni  vergeleken met juni vorig jaar zelfs goedkoper en de prijzen van schoenen en lederwaren stegen relatief beperkt in juni. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-prijscijfers door onze redactie.

Inflatie in juni iets lager door minder hoge energieprijzen, prijzen voedingsmiddelen blijven echter oplopen
De inflatie daalde in juni licht doordat de energieprijzen in juni (+83,5 procent) minder hard stegen dan in mei (+104,9 procent). Het meest stegen de energieprijzen in maart dit jaar toen de prijzen vergeleken met maart 2021 met liefst 157,4 procent waren opgelopen. Voedingsmiddelen daarentegen houden de stijgende trend vanaf begin dit jaar vast. Juni dit jaar gaf voor voedingsmiddelen dan ook de hoogste prijsstijging van dit jaar te zien (+11,2 procent). In januari dit jaar bedroeg de prijsstijging van voedingsmiddelen “maar” 4,3 procent.

Kleding in juni gemiddeld goedkoper, herenkleding stijgt wel in prijs
Waar veel prijzen van consumentengoederen en -diensten in juni omhoog gingen, was kleding een van de weinige artikelgroepen die in juni juist goedkoper werd. Vergeleken met juni vorig daalden de gemiddelde kledingprijzen met 0,1 procent. Niet alle kleding werd echter in juni goedkoper. Goedkoper werden vooral baby- en kinderkleding (-3,2 procent) en dameskleding (-1,1 procent). Herenkleding werd in juni wel duurder en wel met liefst 4,5 procent. Het hele jaar al stijgen de prijzen van herenkleding harder dan die van dames- en baby- en kinderkleding. Gemiddeld stegen de kledingprijzen in de eerste helft van dit jaar met 2,4 procent. Herenkleding werd in een halfjaar 4,8 procent duurder, dameskleding:+1,9 procent en baby- en kinderkleding +0,6 procent.

Schoenen in juni ruim 3 procent duurder
De prijzen van schoenen stegen in juni met 3,6 procent. De prijsstijging bleef hiermee ruimschoots onder de gemiddelde prijsstijging van goederen en diensten in juni. Net als bij kleding is de consument ook hier in het herensegment relatief het duurste uit. De prijzen van herenschoenen stegen in juni met 5,7 procent, terwijl dames- en kinderschoenen in deze maand respectievelijk 3,2 en 2,0 procent duurder werden. In de eerste helft van dit jaar stegen de schoenenprijzen gemiddeld met 3,0 procent. Herenschoenen gingen in deze periode 3,9 procent in prijs omhoog, damesschoenen +3,4 procent en kinderschoenen +0.7 procent.

Lederwaren stijgen in juni bijna 4 procent in prijs
De prijzen van koffers, tassen, portemonnees e.d. stegen in juni met 3,9 procent, minder dan in mei toen de prijzen nog met 4,5 procent toenamen. In de eerste helft van dit jaar groeiden de prijzen van lederwaren met gemiddeld 2,8 procent.

Forse omzetgroei modebranches in februari

De detailhandel heeft in februari 16,5 procent meer omzet geboekt dan in februari 2021. Vooral de non-foodsector deed in februari met een omzetgroei van bijna 60 procent goede zaken. De omzet van de foodsector daalde in deze periode met 2,9 procent . In de non-foodsector vielen vooral de enorme omzetstijgingen van de  kleding- en de schoenen- en lederwarenwinkels op. De sterke winkelomzetten in de non-foodsector gingen in februari duidelijk ten koste van de online-verkopen. Deze gingen in februari hard onderuit. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Omzetgroei februari geflatteerd door lage lockdown-omzet in februari vorig jaar
De ruim 16 procent omzetgroei van de detailhandel in februari was geflatteerd omdat de Nederlandse consument in februari vorig jaar vanwege een harde lockdown niet terecht kon in de niet-essentiële non-foodwinkels en in februari dit jaar wel. Vergeleken met de min of meer normale februarimaand in 2020 was de omzetgroei van de detailhandel een stuk minder: +9,9 procent. Voor de non-foodsector was de vertekening veel groter. De 57,7 procent omzetstijging in februari dit jaar vergeleken met februari vorig jaar, valt terug naar +8,3 procent als vergeleken wordt met de omzet van februari 2020.

Ruime verdubbeling omzet kledingwinkels in februari
De kledingwinkels wisten in februari dit jaar hun omzet vergeleken met februari vorig jaar met een groei van 135 procent ruim te verdubbelen. Dit was veruit de grootste groei van alle deelbranches in de detailhandel. Vergeleken met februari 2020 bedroeg de stijging echter “maar” 7,2 procent en vallen de kledingwinkels terug naar plek 2 in het omzetgroeiklassement van februari in de detailhandel. Vergeleken met februari 2020 stond de doe-het-zelf branche in februari 2022 op plek 1 met een omzetstijging van 19,9 procent.

De schoenen- en lederwarenwinkels zagen hun omzetgroei van + 78,7 procent in februari dit jaar vergeleken met februari vorig jaar omslaan in een lichte omzetdaling (-0,2 procent) als vergeleken wordt met februari 2020. De overige deelbranches in de non-foodsector hebben in februari 2022 zowel vergeleken met februari 2021 als februari 2020 een omzetpus gerealiseerd.

Omzetverlies foodwinkels
De winkels in de foodsector van de detailhandel hebben in februari dit jaar 2,9 procent omzetverlies geleden ten opzichte van februari vorig jaar. In de foodsector is geen sprake van vertekening van de omzetontwikkeling omdat de winkels in de foodbranches gerekend worden tot de essentiële winkels en dus niet getroffen werden door de lockdown in februari vorig jaar.

Internetomzet kledingwinkels fors lager in februari
De totale online-omzet was in Nederland in februari 24,7 procent lager dan in februari 2021. Pure webwinkels scoorden 8,7 procent minder omzet en bedrijven die omzet vanuit winkel combineren met verkoop via internet realiseerden bijna 40 procent minder internetomzet. Het meest daalde de internetomzet van kledingwinkels (-43,3 procent).

De forse daling van de internetomzetten in februari dit jaar wordt veroorzaakt door de bijzonder hoge internetomzetten in februari vorig jaar.  De internetverkopen waren toen extra hoog omdat de deuren van de niet-essentiële non-foodwinkels gesloten waren en consumenten non-food aankopen toen alleen online konden doen. Hierdoor stegen de internetverkopen in februari vorig jaar vergeleken met februari 2020 met 103,5 procent.

Nederlanders gaven in april veel meer uit aan kleding en schoeisel, consument echter somberder dan ooit

De Nederlandse consument besteedde in april dit jaar bijna 20 procent meer aan goederen en diensten dan in april vorig jaar. De hoogste consumptiegroei was weggelegd voor modeartikelen als kleding en schoeisel. Voedings- en genotmiddelen moesten het in april met een bescheiden groei doen, terwijl bestedingen aan  vervoermiddelen en vervoersonderdelen zelfs duidelijk terugliepen ten opzichte van april vorig jaar. De aanhoudende Oekraïne-oorlog alsmede de sterk opgelopen inflatie maken de consument inmiddels echter negatiever dan ooit en er moet gevreesd worden voor teruglopende consumentenbestedingen in de nabije toekomst. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-data door onze redactie.

Vooral kleding, schoeisel en lederwaren in de lift
Nederlanders gaven in april vooral meer uit aan duurzame artikelen en diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen en bezoeken aan de kapper. Uitgaven aan duurzame goederen stegen met 14,6 procent, terwijl de dienstenuitgaven met liefst 26,3 procent groeiden. Onder de uitgaven aan duurzame artikelen vielen vooral de enorme groeipercentages van kleding (+37,7 procent) en schoeisel en lederwaren (+41,5 procent) op. Meer bescheiden groeiden de uitgaven van Nederlandse huishoudens aan woninginrichting (+7,3 procent) en consumentenelektronica (6,9 procent). De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen stegen in april met 3,1 procent. Vervoersmiddelen en onderdelen hiervoor mochten zich in april veel minder in de belangstelling van de consument verheugen: de uitgaven hiervoor daalden met 2,2 procent.                                                                         

Consumentenvertrouwen in juni op laagste punt ooit gemeten
Met -50 staat het consumentenvertrouwen in juni historisch laag, niet eerder werd zo’n lage stand gemeten. Consumenten zijn in juni bijzonder negatief over het economisch klimaat (-69) en de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden (-77). Maar ook over de economische situatie de komende twaalf maanden (-62) is men somber. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden op de vraag of consumenten het een gunstige tijd vinden voor het doen van grote aankopen is in juni met -53 zeer negatief. De koopbereidheid is sowieso met -37 erg laag. Dit wordt wellicht veroorzaakt doordat de consumenten per saldo sterk negatief zijn over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden (-20). Over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden waren zij nog negatiever gestemd (-37).

Nederlanders gaven in april veel meer uit aan kleding en schoeisel, consument echter somberder dan ooit

De Nederlandse consument besteedde in april dit jaar bijna 20 procent meer aan goederen en diensten dan in april vorig jaar. De hoogste consumptiegroei was weggelegd voor modeartikelen als kleding en schoeisel. Voedings- en genotmiddelen moesten het in april met een bescheiden groei doen, terwijl bestedingen aan  vervoermiddelen en vervoersonderdelen zelfs duidelijk terugliepen ten opzichte van april vorig jaar. De aanhoudende Oekraïne-oorlog alsmede de sterk opgelopen inflatie maken de consument inmiddels echter negatiever dan ooit en er moet gevreesd worden voor teruglopende consumentenbestedingen in de nabije toekomst. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-data door onze redactie.

Vooral kleding, schoeisel en lederwaren in de lift
Nederlanders gaven in april vooral meer uit aan duurzame artikelen en diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen en bezoeken aan de kapper. Uitgaven aan duurzame goederen stegen met 14,6 procent, terwijl de dienstenuitgaven met liefst 26,3 procent groeiden. Onder de uitgaven aan duurzame artikelen vielen vooral de enorme groeipercentages van kleding (+37,7 procent) en schoeisel en lederwaren (+41,5 procent) op. Meer bescheiden groeiden de uitgaven van Nederlandse huishoudens aan woninginrichting (+7,3 procent) en consumentenelektronica (6,9 procent). De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen stegen in april met 3,1 procent. Vervoersmiddelen en onderdelen hiervoor mochten zich in april veel minder in de belangstelling van de consument verheugen: de uitgaven hiervoor daalden met 2,2 procent.                                                                         

Consumentenvertrouwen in juni op laagste punt ooit gemeten
Met -50 staat het consumentenvertrouwen in juni historisch laag, niet eerder werd zo’n lage stand gemeten. Consumenten zijn in juni bijzonder negatief over het economisch klimaat (-69) en de economische situatie van de afgelopen twaalf maanden (-77). Maar ook over de economische situatie de komende twaalf maanden (-62) is men somber. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden op de vraag of consumenten het een gunstige tijd vinden voor het doen van grote aankopen is in juni met -53 zeer negatief. De koopbereidheid is sowieso met -37 erg laag. Dit wordt wellicht veroorzaakt doordat de consumenten per saldo sterk negatief zijn over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden (-20). Over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden waren zij nog negatiever gestemd (-37).

Ontwikkeling schoenen- en kledingprijzen blijft fors onder inflatiecijfer

In februari was de inflatie in Nederland 6,2 procent, een fractie lager dan in januari toen de inflatie 6,4 procent bedroeg. De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming). In februari was energie 77 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari was dit 88 procent. De inflatie in januari was de hoogste sinds bijna veertig jaar. Wereldwijde versoepelingen in het coronabeleid leken de economie langzamerhand in rustiger vaarwater te brengen totdat Rusland eind februari Oekraïne binnenviel waardoor onzekerheid op vele fronten weer toenam. Olie- en energieprijzen stegen weer verder en ook de prijzen van grondstoffen begonnen aan een verdere opmars. Deze ontwikkelingen die wellicht doorberekend gaan worden in de prijzen van consumptiegoederen en -diensten maken een daling van de inflatie op korte termijn onwaarschijnlijk. De prijsontwikkeling van kleding, schoenen en lederwaren bleef in februari ruimschoots onder het inflatiecijfer. Kleding en lederwaren stegen daarbij minder in prijs dan in januari, terwijl schoenen na een prijsdaling in januari in februari weer duurder werden. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Stijgingstempo kledingprijzen afgenomen
De prijs van kleding is in februari dit jaar vergeleken met februari vorig jaar met 2,4 procent gestegen. Minder dan in januari dit jaar toen de kledingprijzen nog met 3,9 procent stegen. In november en december vorig jaar stegen de kledingprijzen nog met respectievelijk 5,2 en 5,4 procent. In alle kledingsegmenten daalde het stijgingstempo van de kledingprijzen in februari. Het grootst was de daling bij dameskleding: in januari stegen de prijzen van dameskleding nog met 3,6 procent en in februari met “maar” 1,5 procent. Herenkleding werd in februari dit jaar 5,9 procent duurder, in januari bedroeg de stijging nog 7,1 procent. Baby- en kinderkleding werden zowel in februari (+0,7 procent) als in januari (+0,8 procent) dit jaar licht duurder.

Prijzen van schoenen stijgen weer na prijsdaling in januari dit jaar
De prijzen van schoenen zijn in februari dit jaar met 1,2 procent gestegen na een prijsdaling van 0,4 procent in januari. Zowel dames- (+2,4 procent) als herenschoenen (+1,4 procent) werden in februari duurder. Kinderschoenen werden daarentegen vergeleken met februari vorig jaar 2,0 procent goedkoper. Ook in januari daalden kinderschoenen al in prijs (-1,9 procent).

Prijzen van lederwaren stijgen in februari minder dan in januari
Koffers, tassen, portefeuilles en portemonnees e.d. werden in februari vergeleken met februari vorig jaar 1,3 procent duurder. In januari stegen de prijzen iets meer (+1,7 procent).

 

Inflatie Kleding Herenkleding Dameskleding Baby en kinderkleding Schoenen Herenschoenen  Damesschoenen Kinderschoenen lederwaren
Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie JaarmutatieI JaarmutatieI Jaarmutatie
% % % % % % % % % %
2020 december 1 -2 -4,5 -2,9 3,4 -2 -4,3 0,6 -5,6 -3,8
2021 januari 1,6 -1,6 -5,3 -2,4 5,3 -2,3 -3,4 -2,4 -0,6 -2,3
2021 februari 1,8 0,8 -4,9 1 7,5 -2,3 -2,4 -2,4 -1,8 -0,8
2021 maart 1,9 2,7 -2,3 2,7 8,9 -3,9 -4 -5,3 -0,4 -0,5
2021 april 1,9 3,7 0 3,6 8,6 2,5 5 1,4 2,2 -0,9
2021 mei 2,1 3,5 -0,4 4,2 6,3 1 1,2 2,2 -2,4 -2
2021 juni 2 3,9 0,2 4,5 6,8 -0,8 -2,3 0,9 -3,4 -1,8
2021 juli 1,4 1,6 1 1,6 2,4 -2,3 -2,2 -1,7 -4 -1,3
2021 augustus 2,4 2,4 1,8 2,3 3 -1,8 -0,6 -1,8 -3,5 -0,6
2021 september 2,7 0,9 -1 2,1 0 -2 -0,5 -2,6 -1,9 1
2021 oktober 3,4 3 1,4 3,5 3,7 -1,1 0 -2,7 2 2,3
2021 november 5,2 5,2 6,7 5,5 2,9 3,4 4,7 2,3 5 3,2
2021 december 5,7 5,4 7,8 5 3,6 3,9 5,5 3,5 3 0,2
2022 januari 6,4 3,9 7,1 3,6 0,8 -0,4 0,5 -0,4 -1,9 1,7
2022 februari 6,2 2,4 5,9 1,5 0,7 1,2 1,4 2,4 -2 1,3

 

 

Inflatie Schoenen Herenschoenen  Damesschoenen Kinderschoenen lederwaren
Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie JaarmutatieI JaarmutatieI Jaarmutatie
% % % % % %
2020 december 1 -2 -4,3 0,6 -5,6 -3,8
2021 januari 1,6 -2,3 -3,4 -2,4 -0,6 -2,3
2021 februari 1,8 -2,3 -2,4 -2,4 -1,8 -0,8
2021 maart 1,9 -3,9 -4 -5,3 -0,4 -0,5
2021 april 1,9 2,5 5 1,4 2,2 -0,9
2021 mei 2,1 1 1,2 2,2 -2,4 -2
2021 juni 2 -0,8 -2,3 0,9 -3,4 -1,8
2021 juli 1,4 -2,3 -2,2 -1,7 -4 -1,3
2021 augustus 2,4 -1,8 -0,6 -1,8 -3,5 -0,6
2021 september 2,7 -2 -0,5 -2,6 -1,9 1
2021 oktober 3,4 -1,1 0 -2,7 2 2,3
2021 november 5,2 3,4 4,7 2,3 5 3,2
2021 december 5,7 3,9 5,5 3,5 3 0,2
2022 januari 6,4 -0,4 0,5 -0,4 -1,9 1,7
2022 februari 6,2 1,2 1,4 2,4 -2 1,3

Forse omzetgroei modebranches houdt aan

De detailhandel heeft in maart 9,8 procent meer omzet geboekt dan in maart vorig jaar. Vooral de non-foodsector deed in maart met een omzetgroei van bijna 30 procent goede zaken. De omzet van de foodsector stabiliseerde in deze periode op het niveau van maart vorig jaar. In de non-foodsector vielen wederom de enorme omzetstijgingen van de  kleding- en de schoenen- en lederwarenwinkels op. In januari en februari dit jaar waren de omzetstijgingen hier nog hoger, waardoor de omzetresultaten over het eerste kwartaal erg hoog uitvielen. De sterke winkelomzetten in de non-foodsector gingen in maart duidelijk ten koste van de omzet van de pure webshops. Deze gingen in maart hard onderuit. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Extra hoge omzetgroei non-foodsector in eerste kwartaal door vergelijking met eerste kwartaal vorig jaar in lockdown
Het hele eerste kwartaal dit jaar stijgen de omzetten van met name de winkels in de non-foodsector in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar met dik dubbele cijfers. Deze groei is extra hoog omdat de meeste Nederlandse non-foodwinkels door een harde lockdown hun winkeldeuren in het eerste kwartaal vorig jaar gesloten moesten houden. Hierdoor vielen de omzetten in de diverse non-foodbranches toen erg laag uit. De bijna 10 procent omzetgroei van de detailhandel in maart dit jaar is in dit licht dan ook geflatteerd te noemen. Voor de non-foodsector was de vertekening in maart dit jaar veel groter: de omzet steeg met liefst 28,7 procent.

Forse omzetgroei modewinkels in maart                            
De kledingwinkels wisten in maart dit jaar hun omzet vergeleken met maart vorig jaar met 57,6 procent te laten groeien. Vergeleken met het “normale” maart 2019 bedroeg de stijging echter “maar” 17,5 procent. Omdat de omzetstijgingen in januari en februari dit jaar nog hoger uitvielen, is de omzetwinst in het eerste kwartaal vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar maar liefst 92,4 procent. De schoenen- en lederwarenwinkels zagen hun omzetgroei van +54,1 procent in maart dit jaar vergeleken met maart vorig jaar omslaan in een minder grote omzetstijging (+11,1 procent) als vergeleken wordt met maart 2019. Over het eerste kwartaal  dit jaar steeg de omzet van de schoenen- en lederwarenwinkels vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar met 67,7 procent

Omzet foodwinkels stabiliseert
De winkels in de foodsector van de detailhandel hebben in maart dit jaar geen omzetwinst en geen omzetverlies geleden (0,0 procent) ten opzichte van maart vorig jaar. In de foodsector is geen sprake van vertekening van de omzetontwikkeling omdat de winkels in de foodbranches gerekend worden tot de essentiële winkels en dus niet getroffen werden door de lockdown in maart vorig jaar en hun deuren dan ook open mochten houden.

Bijna 10 procent lagere omzet webshops in maart
Pure webwinkels boekten in maart 9,6 procent minder omzet dan in maart vorig jaar. De omzetdaling van de webshops in maart wordt veroorzaakt door de bijzonder hoge internetomzetten in maart vorig jaar.  De internetverkopen waren toen extra hoog omdat de deuren van de niet-essentiële non-foodwinkels gesloten bleven en consumenten non-food aankopen toen alleen online konden doen. Hierdoor stegen de omzetten van de webshops in maart vorig jaar vergeleken met maart 2020 met 48,7 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder, %
Totale detailhandel 2022 maart 9,8
Non-foodsector 2022 maart 28,7
Winkels in kleding 2022 maart 57,6
Winkels in schoenen en lederwaren 2022 maart 54,1
Webshops 2022 maart -9,6

Prijzen modeartikelen in mei meer gestegen dan in april, detailhandel heeft hoogste ziekteverzuim ooit

De prijzen van kleding en schoenen gingen dit jaar in mei meer omhoog dan in april. Vanaf februari dit jaar neemt het stijgingstempo van kleding en schoenen tezamen geleidelijk toe van +2,5 procent in februari tot +3,8 procent in mei. De totale inflatie daalde in mei licht van +9,6 procent in april naar +8,8 procent in mei. Belangrijkste oorzaak van de daling was de minder grote prijsstijging van energie in mei (+104,9 procent) vergeleken met april (+136,4 procent). De oplopende  prijsstijgingen van voedingsmiddelen hielden daarentegen in mei aan. Niet alleen de prijzen van goederen en diensten bereiken momenteel recordniveaus, ook het ziekteverzuim van werknemers in het bedrijfsleven en de overheid is inmiddels naar nog nooit vertoonde hoogtes gestegen. Het ziekteverzuim in de detailhandel staat evenzeer op recordniveau. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Inflatie nog uitzonderlijk hoog, maar neemt iets af
In maart dit jaar bereikte de inflatie het hoogste niveau in ruim veertig jaar tijd. De prijzen van goederen en diensten stegen in maart met liefst 9,7 procent vergeleken met maart een jaar eerder. In april ging van de inflatie een fractie af (+9.6 procent) om in mei weer iets verder te dalen naar +8,8 procent. Gebrek aan grondstoffen, productiemiddelen  e.d. jaagt inmiddels echter de prijs van voedingsmiddelen steeds verder op: in de eerste vijf maanden van dit jaar is de stijging van de voedselprijzen toegenomen van +4,3 procent in januari naar inmiddels +9,1 procent in mei.

Kledingprijzen in mei met 3,3 procent gestegen
Vanaf maart dit jaar zitten de kledingprijzen in de lift. In maart stegen de prijzen met 2,0 procent. In april werd kleding +2,7 procent duurder en in mei namen de prijzen verder toe met +3,3 procent. Dames- en herenkleding zijn verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Dameskleding werd in maart +1,7 procent duurder en in april en mei respectievelijk +2,4 en +3,2 procent. Herenkleding ging in deze periode iets steviger in prijs omhoog: maart (+2,6 procent), april (+3,9 procent) en mei (+5,1 procent). Baby- en kinderkleding was de enige kledinggroep die zich onttrok aan dit patroon van prijsstijgingen: van maart op april steeg de prijsstijging van +1,8 procent in maart naar +2,2 procent in april maar daalde in mei weer naar +1,4 procent.

Schoenenprijzen stijgen harder dan kledingprijzen, prijzen lederwaren ook omhoog
Schoenen zijn in de periode maart tot en met mei dit jaar meer in prijs gestegen dan kleding. In maart bedroeg de prijsstijging van schoenen +4,8 procent (kleding +2,0), in april +3,6 procent (kleding +2,7) en in mei +4,7 procent (kleding +3,3). In mei dit jaar stegen herenschoenen het meest in prijs (+5,9 procent). Damesschoenen werden in mei +4,5 procent duurder en kinderschoenen +3,8 procent. De prijzen van lederwaren stegen in mei met 4,5 procent. Zo hoog was de prijsstijging van lederwaren niet eerder dit jaar.

Ziekteverzuim in Nederland nog nooit zo hoog, ook in detailhandel record ziekteverzuim
Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid in Nederland is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent. Zo’n hoog verzuimpercentage werd niet eerder gemeten. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,8 procent. Ook in de detailhandel was het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van dit jaar hoger dan ooit: 6,2 procent. In het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg het verzuim in de detailhandel nog 5,0 procent. Met 7,0 procent was het verzuimpercentage in de detailhandel in het eerste kwartaal dit jaar het hoogst bij de grootste detailhandelsbedrijven (bedrijven met 100 of meer werkzame personen). Detailhandelsbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen hadden 5,7 procent verzuim en de kleinste detailhandelsbedrijven (1 tot 10 werkzame personen) kenden met 4,3 procent het laagste verzuim.

page 1 of 2
Paradigma in de mode-industrie
Eenrichtingsverkeer van modebedrijven houdt verandering tegen,  retailers kunnen de risico’s niet meer alleen dragen, maar wat zijn de oplossingen?

“Naar aanleiding van mijn artikel over het nieuwe inkoopmodel in dit blad, heb ik een aantal reacties gekregen. Men was het geheel met me eens, maar wilde graag oplossingen horen. Ik had gehoopt reacties van modemerkbedrijven te krijgen, maar het waren allemaal reacties van zeer teleurgestelde en wellicht enigszins gefrustreerde retailers. Ze willen graag zaken blijven doen, maar het eenrichtingsverkeer van de modemerkbedrijven blijft alle mogelijke veranderingen en verbeteringen tegenhouden. Deze weerstand van de modemerkbedrijven is te begrijpen vanuit de context van hun eigen organisatie. Maar, ze vergeten dat ze niet alleen op de wereld zijn en dat het ‘pushen’ van producten naar de winkels verleden tijd is. De winkelbedrijven hebben door onder andere de crisis en de opkomst van internetverkopen niet meer de middelen en mogelijkheden om het volledige risico, in de vorm van uitverkochte producten, niet-verkochte producten en de lage omloopsnelheid, te dragen.

Lees het hele artikel hier

Home 1
Drs. Eric BuiningOver veranderingen binnen onze industrie
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0