Modebranches: in slechte tijden zijn er toch altijd nog omzetstijgers en in goede tijden altijd nog omzetdalers

Het jaar 2021 kende voor de modebranches een hectisch verloop. In de eerste twee maanden werden door een volledige lockdown recordomzetverliezen tot 60 procent geleden, terwijl door versoepelingen vanaf maart tot en met november de beste omzetresultaten van alle branches in de detailhandel werden behaald. Recent zijn cijfers beschikbaar gekomen die tot en met de eerste drie kwartalen van 2021 inzicht geven in onderliggende omzetbewegingen. Zijn er bijvoorbeeld  modebedrijven die in tijden van zware omzetverliezen op brancheniveau toch nog een positief omzetresultaat weten te realiseren? Of zijn er winkelbedrijven die in tijden van record-omzetontwikkelingen hun omzet toch zien afnemen? In welke modebranches en bij welke grootte van de winkelbedrijven doen zich de verschillende ontwikkelingen voor? Onze redactie probeert in dit artikel door analyse van recente CBS-cijfers antwoord op deze vragen te geven.

Kledingwinkels in positieve en negatieve tijden
De kledingwinkels lieten in de eerste drie kwartalen van 2021 een sterk wisselend omzetbeeld zien. In het eerste kwartaal leidde de coronacrisis tot een omzetdaling van 34,5 procent, om door het opheffen van de lockdown in het tweede kwartaal om te slaan in een omzetstijging van 40,5 procent. In het derde kwartaal kwam er in vergelijking met het derde kwartaal van 2020 nog eens 12,5 procent omzet bij. Niet alle kledingwinkels lieten in de eerste drie kwartalen van 2021 een omzetontwikkeling zien die overeenkomt met voornoemde gemiddelde kwartaalontwikkelingen. Integendeel: in het eerste kwartaal toen kledingwinkels gemiddeld 34,5 procent omzet verloren, wist toch nog 20 procent van de kledingwinkels omzetwinst te boeken, waarvan 11 procent zelfs met een omzetplus van meer dan 20 procent. Een duidelijke meerderheid van tachtig procent van de kledingwinkelbedrijven leed wel omzetverlies in het eerste kwartaal, waarvan 65 procent met meer dan 20 procent. Kledingwinkels met slechts 1 werkzame persoon kenden de meeste omzetstijgers in het eerste kwartaal (24 procent) en winkels met 50 tot 100 werkzame personen de minste (4 procent). De branches binnen de kledingwinkelsector met relatief de meeste omzetstijgers in het eerste kwartaal waren de textielsupermarkten (23 procent van de bedrijven) en de dameskledingbedrijven (21 procent). In de herenkledingbranche wist slechts 13 procent van de bedrijven in het eerste kwartaal een omzetstijging te realiseren, waarvan 6 procent met meer dan 20 procent omzetstijging.

In het derde kwartaal van 2021 steeg de omzet van de kledingwinkels met 12,5 procent. Ook in het derde kwartaal waren de omzetontwikkelingen niet voor alle bedrijven gelijk. In het overwegend positieve derde kwartaal daalde toch bij 35 procent van de kledingwinkels de omzet, waarvan bij 13 procent van de bedrijven met meer dan 20 procent. Bij 64 procent van de kledingwinkels steeg de omzet wel in het derde kwartaal, waarvan bij 28 procent met meer dan 20 procent. In de herenkledingbranche werden in het derde kwartaal relatief de meeste omzetstijgers gemeten (73 procent van de bedrijven) en bij textielsupermarkten de minste (54 procent). Bij de grootste kledingwinkelbedrijven werden naar verhouding de meeste omzetstijgers gemeten. Bij 81 procent van de bedrijven met meer dan 250 werkzame personen steeg de omzet en bij 78 procent van de bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen. De minste omzetstijgers (62 procent) kwamen in het derde kwartaal voor bij kleinste bedrijven (met 1 werkzame persoon).

Schoenenwinkels in goede en slechte tijden
De schoenen- en lederwarenwinkels kenden net als de kledingwinkels zeer sterk wisselende omzetontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van 2021. In het eerste kwartaal stortte de omzet in (-29,3 procent), terwijl in het tweede (+24,7 procent) en derde kwartaal (+7,3 procent) de omzetten flink toenamen. Net als bij de kledingbranche waren de omzetontwikkelingen per bedrijf in de schoenenbranche in de eerste drie kwartalen niet eenduidig. Zo wist ondanks het forse omzetverlies van de totale schoenenbranche in eerste kwartaal toch nog 15 procent van de schoenenwinkels in dat kwartaal omzetwinst te boeken, waarvan 7 procent zelfs met meer dan 20 procent. Net als bij de kledingbedrijven was het aantal schoenenwinkels dat in het overwegend negatieve eerste kwartaal toch omzetwinst wist te boeken bij de kleinste schoenenwinkels (1 werkzame persoon) het grootst (21 procent van de bedrijven) en bij de grotere bedrijven met 10-50 werkzame personen het kleinst (10 procent). In het derde kwartaal waarin de omzet van de schoenenbranche met 7,3 procent toenam, realiseerde 60 procent van de bedrijven een omzetplus, waarvan 22 procent met meer dan 20 procent. Binnen de schoenenbranche waren de bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen in het derde kwartaal relatief het meest succesvol: 64 procent zag zijn omzet stijgen, waarvan 16 procent met meer dan 20 procent.

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100 Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Periode %
Winkels in kleding 2021 1e kwartaal* -34,5
Winkels in kleding 2021 2e kwartaal* 40,5
 Winkels in kleding 2021 3e kwartaal* 12,5
Winkels in schoenen en lederwaren 2021 1e kwartaal* -29,3
Winkels in schoenen en lederwaren 2021 2e kwartaal* 24,7
Winkels in schoenen en lederwaren 2021 3e kwartaal* 7,3
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder in %
Winkels in kleding 2021 1e kwartaal* -34,5
Winkels in kleding 2021 2e kwartaal* 40,5
 Winkels in kleding 2021 3e kwartaal* 12,5
Winkels in schoenen en lederwaren 2021 1e kwartaal* -29,3
Winkels in schoenen en lederwaren 2021 2e kwartaal* 24,7
Winkels in schoenen en lederwaren 2021 3e kwartaal* 7,3
Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0