Ontwikkeling schoenen- en kledingprijzen blijft fors onder inflatiecijfer

In februari was de inflatie in Nederland 6,2 procent, een fractie lager dan in januari toen de inflatie 6,4 procent bedroeg. De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming). In februari was energie 77 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari was dit 88 procent. De inflatie in januari was de hoogste sinds bijna veertig jaar. Wereldwijde versoepelingen in het coronabeleid leken de economie langzamerhand in rustiger vaarwater te brengen totdat Rusland eind februari Oekraïne binnenviel waardoor onzekerheid op vele fronten weer toenam. Olie- en energieprijzen stegen weer verder en ook de prijzen van grondstoffen begonnen aan een verdere opmars. Deze ontwikkelingen die wellicht doorberekend gaan worden in de prijzen van consumptiegoederen en -diensten maken een daling van de inflatie op korte termijn onwaarschijnlijk. De prijsontwikkeling van kleding, schoenen en lederwaren bleef in februari ruimschoots onder het inflatiecijfer. Kleding en lederwaren stegen daarbij minder in prijs dan in januari, terwijl schoenen na een prijsdaling in januari in februari weer duurder werden. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Stijgingstempo kledingprijzen afgenomen
De prijs van kleding is in februari dit jaar vergeleken met februari vorig jaar met 2,4 procent gestegen. Minder dan in januari dit jaar toen de kledingprijzen nog met 3,9 procent stegen. In november en december vorig jaar stegen de kledingprijzen nog met respectievelijk 5,2 en 5,4 procent. In alle kledingsegmenten daalde het stijgingstempo van de kledingprijzen in februari. Het grootst was de daling bij dameskleding: in januari stegen de prijzen van dameskleding nog met 3,6 procent en in februari met “maar” 1,5 procent. Herenkleding werd in februari dit jaar 5,9 procent duurder, in januari bedroeg de stijging nog 7,1 procent. Baby- en kinderkleding werden zowel in februari (+0,7 procent) als in januari (+0,8 procent) dit jaar licht duurder.

Prijzen van schoenen stijgen weer na prijsdaling in januari dit jaar
De prijzen van schoenen zijn in februari dit jaar met 1,2 procent gestegen na een prijsdaling van 0,4 procent in januari. Zowel dames- (+2,4 procent) als herenschoenen (+1,4 procent) werden in februari duurder. Kinderschoenen werden daarentegen vergeleken met februari vorig jaar 2,0 procent goedkoper. Ook in januari daalden kinderschoenen al in prijs (-1,9 procent).

Prijzen van lederwaren stijgen in februari minder dan in januari
Koffers, tassen, portefeuilles en portemonnees e.d. werden in februari vergeleken met februari vorig jaar 1,3 procent duurder. In januari stegen de prijzen iets meer (+1,7 procent).

 

Inflatie Kleding Herenkleding Dameskleding Baby en kinderkleding Schoenen Herenschoenen  Damesschoenen Kinderschoenen lederwaren
Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie JaarmutatieI JaarmutatieI Jaarmutatie
% % % % % % % % % %
2020 december 1 -2 -4,5 -2,9 3,4 -2 -4,3 0,6 -5,6 -3,8
2021 januari 1,6 -1,6 -5,3 -2,4 5,3 -2,3 -3,4 -2,4 -0,6 -2,3
2021 februari 1,8 0,8 -4,9 1 7,5 -2,3 -2,4 -2,4 -1,8 -0,8
2021 maart 1,9 2,7 -2,3 2,7 8,9 -3,9 -4 -5,3 -0,4 -0,5
2021 april 1,9 3,7 0 3,6 8,6 2,5 5 1,4 2,2 -0,9
2021 mei 2,1 3,5 -0,4 4,2 6,3 1 1,2 2,2 -2,4 -2
2021 juni 2 3,9 0,2 4,5 6,8 -0,8 -2,3 0,9 -3,4 -1,8
2021 juli 1,4 1,6 1 1,6 2,4 -2,3 -2,2 -1,7 -4 -1,3
2021 augustus 2,4 2,4 1,8 2,3 3 -1,8 -0,6 -1,8 -3,5 -0,6
2021 september 2,7 0,9 -1 2,1 0 -2 -0,5 -2,6 -1,9 1
2021 oktober 3,4 3 1,4 3,5 3,7 -1,1 0 -2,7 2 2,3
2021 november 5,2 5,2 6,7 5,5 2,9 3,4 4,7 2,3 5 3,2
2021 december 5,7 5,4 7,8 5 3,6 3,9 5,5 3,5 3 0,2
2022 januari 6,4 3,9 7,1 3,6 0,8 -0,4 0,5 -0,4 -1,9 1,7
2022 februari 6,2 2,4 5,9 1,5 0,7 1,2 1,4 2,4 -2 1,3

 

 

Inflatie Schoenen Herenschoenen  Damesschoenen Kinderschoenen lederwaren
Jaarmutatie Jaarmutatie Jaarmutatie JaarmutatieI JaarmutatieI Jaarmutatie
% % % % % %
2020 december 1 -2 -4,3 0,6 -5,6 -3,8
2021 januari 1,6 -2,3 -3,4 -2,4 -0,6 -2,3
2021 februari 1,8 -2,3 -2,4 -2,4 -1,8 -0,8
2021 maart 1,9 -3,9 -4 -5,3 -0,4 -0,5
2021 april 1,9 2,5 5 1,4 2,2 -0,9
2021 mei 2,1 1 1,2 2,2 -2,4 -2
2021 juni 2 -0,8 -2,3 0,9 -3,4 -1,8
2021 juli 1,4 -2,3 -2,2 -1,7 -4 -1,3
2021 augustus 2,4 -1,8 -0,6 -1,8 -3,5 -0,6
2021 september 2,7 -2 -0,5 -2,6 -1,9 1
2021 oktober 3,4 -1,1 0 -2,7 2 2,3
2021 november 5,2 3,4 4,7 2,3 5 3,2
2021 december 5,7 3,9 5,5 3,5 3 0,2
2022 januari 6,4 -0,4 0,5 -0,4 -1,9 1,7
2022 februari 6,2 1,2 1,4 2,4 -2 1,3
Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0