Column Juridisch:

Loon verschuldigd bij overwerk?

Uw zaak loopt goed en zeker de laatste maanden loopt het storm bij u in de winkel. Zeker in het huidige economische klimaat, onderscheidt u zich in positieve zin van uw branchegenoten. Klanten geven aan dat u en uw medewerkers altijd ruim de tijd nemen, niet alleen om te verkopen, maar ook om een deskundig en eerlijk advies te geven.  Allemaal erg positief, maar het betekent wel dat de werkdruk op uw werknemers de laatste tijd toeneemt. Tijdens openingstijden, gaan alle tijd en aandacht naar uw klanten, met als gevolg dat de – ook niet onbelangrijk – ‘randzaken’, zoals bijvoorbeeld het doen van bestellingen en het bijvullen van de schappen, doorgaans worden gedaan in het uurtje na sluitingstijd. Kortom: uw medewerkers draaien (structureel) overuren. Inmiddels wensen uw medewerkers hiervoor gecompenseerd te worden. Hoe hier mee om te gaan?

Idealiter wordt (preventief) schriftelijk in de arbeidsvoorwaarden vastgelegd hoe partijen omgaan met overuren. Dit kan in de arbeidsovereenkomst, maar ook in bijvoorbeeld een cao. Zo kan er in geval van compensatie contractueel worden geregeld dat overuren ofwel worden uitbetaald, ofwel dat een werknemer gewerkte overuren op een rustiger moment kan compenseren met het opnemen van verlof (‘tijd-voor-tijd’). Overigens bestaat vaak geen recht op compensatie naarmate de functie hoger of zwaarder is. Het maken van overuren op gezette tijden wordt bij dergelijke functies als inherent aan de functie beschouwd, hetgeen zich ook vaker vertaalt naar een hoger dan gemiddeld (basis) salaris. Voor bijvoorbeeld werknemers met een niet leidinggevende functie die per uur betaald worden, is het weer wel gangbaar dat ook de gewerkte overuren uitbetaald worden.

De ervaring leert dat ideale situaties in de praktijk niet altijd bestaan. Vaak hebben partijen in de arbeidsvoorwaarden niets geregeld over het maken van overuren. Wat dan?

Ga altijd eerst na wat gebruikelijk is in uw branche of bedrijfstak. Wat is uw specifieke business? Hoe gaan branchegenoten om met overuren? Is het maken van overuren in uw branche bijvoorbeeld ‘part of the job’ of zal dit slechts incidenteel voorkomen? Om welke functies gaat het en wat is het kennis-, ervaring- en opleidingsniveau van uw werknemers?

Indien een vergelijking met uw branchegenoten of een nadere analyse van de gebruiken in uw bedrijfstak u niet veel wijzer maken, dan kunt u aansluiting zoeken bij het algemene leerstuk van de redelijkheid en billijkheid.

Er zijn situaties denkbaar, dat een redelijke uitleg leidt tot de conclusie dat gemaakte overuren gecompenseerd dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat u als werkgever een lijst van gewerkte overuren bijhoudt, waarmee u richting uw werknemers de indruk hebt gewekt dat deze uren op een later moment gecompenseerd zullen worden. Of denk aan de reeds hiervoor aangehaalde werknemers met een niet leidinggevende functie die per uur betaald worden, maar die geen recht kunnen ontlenen aan schriftelijk vastgelegde arbeidsvoorwaarden. Denk tot slot aan de werknemers uit de inleiding, waarbij het overwerk een structure(e)l(er) karakter heeft gekregen en u als werkgever in de afgelopen periode een forse omzetgroei hebt kunnen realiseren, mede door de inzet èn de gedraaide overuren van uw werknemers.

Een redelijke uitleg kan echter ook tot de conclusie leiden dat compensatie van overuren niet op zijn plaats is. Denk hierbij aan incidenteel overwerk of in geval van de hiervoor aangehaalde hogere functies, waarbij overwerk inherent aan de functie is.

Is er niets in de arbeidsvoorwaarden geregeld over het al dan niet compenseren van overuren, biedt een vergelijking met branchegenoten of uw bedrijfstak geen uitkomst en komen partijen er met een redelijke uitleg onderling niet uit? Leg dan – als laatste redmiddel! – een (slepend) conflict over overuren aan de kantonrechter voor.

Leeftijd: 37
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0