MKB-ers zien kansen

Volgens de nieuwe retailscan van accountantsorganisatie SRA hebben retailondernemers in het midden- en kleinbedrijf veel vertrouwen in 2016. “Waar grotere winkelketens het moeilijk hebben of zelfs omvallen rekenen de kleinere partijen dit jaar op een stijging van de omzet en de winst. Ze denken te kunnen profiteren van de aantrekkende economie”, zegt Saskia Danse van SRA. “De branche is nog niet zo ver dat ook het investeringsniveau duidelijk toeneemt.”

“De detailhandelsbranche kende in de afgelopen maanden twee gezichten. Grote marktspelers als DA, V&D en Macintosh vielen om, terwijl kleinere retailers juist wisten te profiteren van de aantrekkende economie, woningmarkt en koopkracht. Deze tweedeling zal dit jaar waarschijnlijk aanhouden. Waar sommige grote ketens de noodzaak zien om flink in te grijpen, zijn de meeste retailers in het midden- en kleinbedrijf zonder meer positief over de nabije toekomst”, aldus Danse.

Stijging omzet en winst
De respondenten in de SRA-Retailscan verwachten dat de omzet in 2016 met gemiddeld iets meer dan 6 procent zal stijgen. De winst zal naar verwachting met gemiddeld 5,5 procent toenemen. Het optimisme vertaalt zich nog niet in een duidelijk hogere investeringsbereidheid: de verwachte stijging blijft steken op 1 procent. Dit kan komen doordat bedrijven hebben ingeteerd op hun reserves. Uit de scan komt namelijk naar voren dat ondernemers hun financiële situatie minder als een kans zien dan een jaar geleden.

Kansen en bedreigingen
Retailers zien gemiddeld genomen vooral mogelijkheden dankzij de aantrekkende economie (bijna 68 procent van de respondenten), op afstand gevolgd door marktontwikkelingen (49,5 procent) en efficiënter werken (bijna 45 procent). Als belangrijkste bedreigingen voor 2016 noemen retailondernemers de kredietverlening door de banken (bijna 49 procent) en marktontwikkelingen (bijna 45 procent). Daarnaast blijft de financiële situatie van de ondernemers een belangrijke uitdaging: 40 procent van de respondenten in de non-foodsector ziet dit als een bedreiging, versus 34 procent vorig jaar.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0